person picture

Jan Kreczmar

Aktor

ur. 1908-05-06

Aktor i reżyser teatralny. Oprócz aktorstwa studiował również polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Początkowo w latach 1929-31 był aktorem Teatrów Miejskich w Wilnie, następnie Teatru Polskiego w Poznaniu (1931-32), Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej w Warszawie (1933-39). Był również słuchaczem Wydziału Sztuki Reżyserskiej PIST-u. Po wojnie należał do zespołu Teatru Polskiego w Warszawie a następnie był aktorem Teatru Współczesnego.  Był również działaczem ZASP-u i SPATiF-u (w latach 1961-63 na stanowisku prezesa tej organizacji). Pracował jako wykładowca PWST w Warszawie, gdzie w latach 1947-49 był zastępcą dyrektora tej uczelni, w latach 1949-55 oraz 1956-67 jej rektorem. 

Filmografia WFF

Opublikuj

Komentarze

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.