Profesja:

Zbigniew Czajkowski

Aktor, Współpraca reżyserska


Ludwik Starski

Aktor, Współpraca reżyserska

Był autorem scenariuszy filmowych, tekstów estradowych i piosenek. Pisał teksty do teatru "Syrena". W latach 1948-49 był kierownikiem zespołu filmowego "Warszawa", w latach 1955-63 zespołu filmowego "Iluzjon". 


Jan Batory

Aktor, Współpraca reżyserska

Był reżyserem filmowym i scenarzystą. Od 1951 związany z kinematografią. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury za całokształt twórczości reżyserskiej.


Henryk Hechtkopf

Aktor, Współpraca reżyserska


Jerzy Jaraczewski

Aktor, Współpraca reżyserska


Andrzej Mandalian

Aktor, Współpraca reżyserska

Był poetą, tłumaczem, scenarzystą filmowym.  W 1951 r. ukończył studia medyczne w Akademii Medycznej w Warszawie. Jako poeta zadebiutował w 1950 r.


Katarzyna Siwak

Aktor, Współpraca reżyserska

Aktorka dziecięca.