Profesja:

Krystyna Karkowska

Aktor, Współpraca reżyserska

Aktorka. Początkowo w latach 1949-50 była związana z Teatrami Dramatycznymi w Poznaniu, a w latach 1950-54 z Teatrem Polskim w Warszawie. W latach 1961-65 występowała w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie, a następnie w latach 1965-69 w Teatrze Nowym w Łodzi. W późniejszym czasie pracowała w Teatrze Ziemi Mazowieckiej w Warszawie. 


Aldo Vergano

Aktor, Współpraca reżyserska


Maria Telenkiewicz

Aktor, Współpraca reżyserska


Aleksander Bardini

Aktor, Współpraca reżyserska

Aktor, reżyser teatralny, dyrektor i kierownik artystyczny teatru, pedagog.  W 1932 ukończył szkołę średnią,  uczył się gry na skrzypcach i występował w kwartecie smyczkowym Żydowskiego Stowarzyszenia Muzycznego oraz w żydowskim kabarecie. Był aktorem Teatru Miejskiego w Wilnie (1935-36) i Teatru Polskiego w Warszawie (1938). Od 1939 związany z Teatrem Objazdowym COP. W latach 1939-40 pracował w ...


Krystyna Mikołajewska

Aktor, Współpraca reżyserska

Aktorka. Występowała w Teatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu. Następnie była związana z wrocławskimi Teatrami Dramatycznymi, Starym Teatrem w Krakowie. Występowała również w warszawskim Teatrze Narodowym.


August Kowalczyk

Aktor, Współpraca reżyserska

Aktor i reżyser teatralny. Początkowo w latach 1945-52 był związany z Teatrem Rapsodycznym w Krakowie, a następnie w latach 1952-54 z Teatrem Ludowym w Warszawie. Występował również w warszawskim Teatrze Polskim i Teatrze im. Mickiewicza w Częstochowie (był również dyrektorem naczelnym i artystycznym tego teatru). 


Magda Teresa Wójcik

Aktor, Współpraca reżyserska

Aktorka. Ukończyła wydział mechaniczny Politechniki Łódzkiej (1955), po czym pracowała jako inżynier-metaloznawca w PAFAWAG-u we Wrocławiu. Od 1965 występuje w teatrze, początkowo pod nazwiskiem panieńskim Dąbrowska. Aktorka, współzałożycielka i kierowniczka wspólnie z Henrykiem Boukołowskim Teatru Adekwatnego w Warszawie.